header-bg

“Từ hồi có cháo Meiwa bé con mình tròn trĩnh lên hẳn …. Bé mình thích ăn cháo Meiwa lắm, cho bé ăn Meiwa với vị nhạt và vừa ăn rồi mình mới hiểu sao hồi trước bé lại mãi không chịu ăn dặm… tại trước đó mình nấu cho bé mặn quá!”